Vă rugăm să faceţi directorul cache editabil

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 
PRAO Sud-Est PDF Imprimare Email

Prefata  

 

”Aparitia si declinul ocupatiilor vor fi atat de rapide incat oamenii vor fi intotdeauna nesiguri in ceea ce ii priveste” (Alvin Toffler) 

 

„ Raspunsul la provocarea generata de globalizare nu este sa ne inchidem in noi insine, recurgand la noi forme de protectionism ,ci sa inovam.”( Comisia Europeana, Directia Generala Comunicare Publicatii - Bruxelles iulie 2008) 

 

 

Evaluarea corecta a starii capitalului uman si a tendintelor de evolutie pe termen mediu si lung este de o importanta fundamentala pentru proiectarea realista a perspectivelor unui model sustenabil de dezvoltare in toate componentele sale esentiale: economic, socio-cultural si de mediu.  Pentru o apreciere obiectiva a situatiei, studiile recente (Indexul European al Capitalului Uman, Consiliul Lisabona, 2007) iau in calcul elemente precum: stocul de capital uman (investitia per capita pentru educatie si formare profesionala a populatiei ocupate, compozitia capitalului uman in functie de tipul si nivelul de educatie, starea de sanatate), utilizarea acestuia (rata de ocupare, rata somajului, rata conectarii la retele decomunicare multimedia, participarea la activitati producatoare de venit sau valoare), productivitatea (contributia capitalului uman raportata la valoarea adaugata creata, calitatea educatiei si formarii profesionale, angajabilitatea pe parcursul intregii vieti, investitii in cercetare-dezvoltare) si demografia (spor sau declin, trenduri migratoare, impactul calculat asupra pietei muncii).

 

Piata muncii din Romania se afla intr-un proces de continua transformare demarat la inceputul ultimului deceniu al sec.20 si care continua si astazi. Initial a avut loc un proces de ajustare structurala, de tranzitie de la o structura tipica pentru economia planificat-centralizata de tip sovietic la economia capitalista. Acest proces s-a incheiat in linii generale in perioada 1999-2002. La finele acestei etape, o buna parte din populatia ocupata era concentrata in agricultura de subzistenta reflectand astfel nivelul real al productivitatii muncii in Romania la acel moment de timp. Ulterior a inceput un nou ciclu de data aceasta tipic unei economii capitaliste emegente, in decursul careia au avut loc mutatii importante in structura populatiei ocupate, fara ca din punct de vedere numeric absolut acesteia sa se modifice substantial, astfel incat la finele acestei decade regasim serviciile ca principal angajator, urmate de agricultura si de un sector industrial aproape complet restructurat unde se putea constata la mijlocul anului 2008 un proces de stabilizare a ocuparii dupa un declin de un deceniu si jumatate. Caracteristic acestei a doua etape de dezvoltare este aparitia unor fenomene punctuale de deficit de forta de munca (deficite ale ofertei), datorate atat migratiei fortei de munca catre statele Europei Occidentale cat si supradezvoltarii (supra-oferta sau supra-productia) unor sectoare si sub-sectoare cu caracter  eminamente speculativ (prin efect de propagare a boom-ului global al investitiilor in astfel de active).

 

Evolutiile inregistrate plaseaza Romania, in anul 2008, la o distanta semnificativa de obiectivele Strategiei Lisabona pentru anul 2010, respectiv: rata generala de ocupare pentru populatia in varsta de munca (grupa 15-64 ani) de 59,7%, la o distanta de 10,3 puncte procentuale fata de obiectivul de 70%; rata de ocupare a femeilor de 53,1% la o distanta de 6,9 puncte procentuale fata de obiectivul de 60%; rata de ocupare pentru grupa de varsta 55-64 de ani, de 43,6%, la o dista nta de 6,4 puncte procentuale fata de obiectivul de 50%. 

 

Pe toate treptele de dezvoltare a societatii factorul uman reprezinta principalul motor de dezvoltare. Capacitatea individuala si colectiva de a face fata provocarilor unei piete a muncii caracterizata de un grad ridicat de volatilitate si aflata in continua transformare, necesita existenta unor rute flexibile si alternative de invatare permanenta care sa permita completarea educatiei de baza, precum si formarea sau actualizarea competentelor fortei de munca, atat prin sistemul formal cat si prin sisteme informale sau non-formale de pregatire. 

 

Dezvoltarea resurselor umane se va concentra pe cresterea investitiilor in educatie si formare, insertia si mentinerea pe piata muncii a cat mai multor persoane, cresterea calitatii ofertei de munca, imbunatatirea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor, promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.

 

Fondul Social European este principalul instrument prin care sunt finantate investitiile in capitalul uman, ceea ce determina dezvoltare institutionala, cresterea adaptabilitatii si facilitarea accesului pe piata muncii, precum si cresterea incluziunii sociale.

 

Activitatea de elaborare a Planului Regional de Actiune pentru Ocuparea Fortei de Munca si Incluziune Sociala 2009-2011 (PRAO) reprezinta un demers decisiv pentru o noua abordare a politicilor privind piata muncii din Romania, deoarece presupune implicarea dimensiunii regionale.

 

 Factorii regionali sunt relevanti deoarece, problemele intampinate in domeniul ocuparii si incluziunii sociale prezinta intensitate si caracteristici diferite de la o regiune la alta, ceea ce necesita abordari diferite.

 

Planificarea politicii de ocupare la nivel regional, reprezinta o noua sansa in ceea ce priveste implicarea tuturor celor angajati in combaterea somajului si a excuziunii sociale, un suport si un exercitiu de sprijin a parteneriatelor orientate spre o implicare decizionala.

 

Elaborat in acord cu Prioritatile Cadrului Strategic National de Referinta, a Programului Operational de Dezvolatre a Resurselor Umane, a Planului de Dezvoltare Regionala pentru Regiunea Sud-Est, a PRAI Sud-Est, PRAO isi propune sa realizeze un diagnostic realist al situatiei socio-economice al regiunii, sa identifice situatia regionala in domeniul ocuparii fortei de munca si in functie de acestea sa stabileasca prioritatile, masurile si actiunile necesare pentru promovarea ocuparii fortei de munca si incluziunii sociale.

 

PRAO SE furnizeaza cadrul de planificare strategica pe termen mediu in vederea promovarii ocuparii la nivelul Regiunii Sud-Est, reflecta contextul regional si masura in care se stabilesc domeniile prioritare care necesita interventie financiara comunitara pentru a solutiona problemele identificate la nivel regional.

 

In cuprins PRAO SE abordeaza structura regionala din mai multe puncte de vedere: evolutia populatiei, distributia pe medii rezidentiale, populatia activa, sectoarele de activitate vulnerabile, nivelul de pregatire a populatiei, formarea initiala si continua, somajul, situatia  grupurilor vulnerabile. Sunt identificate domenii de interventie in vederea dezvoltarea de noi proiecte in parteneriat, orientate spre cresterea investitiei in capitalul uman, incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile, cresterea adaptabilitatii fortei de munca la schimbarile pietei, dezvoltarea economiei sociale, modernizarea serviciului public de ocupare si dezvoltarea durabila.

 

Documentul PRAO SE a fost elaborat sub coordonarea echipei STP SE. In timpul consultarilor au fost implicate urmatoarele institutii:

-   Institutul National de Statistica;

-   Institutul de Prognoza Economica Bucuresti;

-   Directia Regionala de Statistica Sud-Est;

-   Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea;

-   Inspectoratele Scolare Judetene Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea;

-   Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic;

-   Biblioteca Judeteana Braila;

 -  Uniunea Generala a Industriasilor din Romania; 

 

Prioritatile si masurile PRAO au fost stabilite pe baza analizei socio-economice prezentata in acest document si a consultarilor cu Membrii Pactului Teritorial pentru Ocuparea Fortei de Munca si Incluziune Sociala in Regiunea Sud-Est.  

 

 

Continutul acestui material este protejat prin Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor. Reproducerea integrara sau partiala  continutului este permisa numai cu mentionarea sursei

 
© 2009 Pactul Teritorial pentru Ocupare si Incluziune Sociala - Secretariatul Tehnic Permanent pentru Regiunea Sud Est | Copyright Asociatia C.I.D.I.E.D.D. Braila, Romania | Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.