Vă rugăm să faceţi directorul cache editabil

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 
Prima pagină
Parteneriat pentru schimbare sociala PDF Imprimare Email

 

Joi, 20.10.2011, Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Teritorial pentru Ocupare si Incluziune Sociala Regiunea Sud Est a organizat FORUMUL REGIONAL Parteneriat pentru Schimbare Socială


Având în vedere obiectivele ”Strategiei 2020 pentru o creștere inteligentă, ecologică si favorabilă incluziunii”, dar si contextul crizei economice mondiale și a disponibilizărilor masive, interesul pentru economia socială a crescut, aceasta fiind privită ca formă alternativă de dezvoltare economică. Mai mult, un rol important in consolidarea domeniului îl are parteneriatul public – privat prin implementarea inițiativelor de economie socială cu sprijin din partea statului.

 

Conform ”Raportului privind economia socială” publicat de Parlamentul European in anul 2009, ”modelele de economie socială ar trebui valorificate pentru a atinge obiectivele comune care se vor regăsi în ansamblul politicilor europene în ceea ce privește creșterea economică, angajabilitatea, formarea și serviciile”.

 

Din aceste considerente, subiectele abordate in cadrul evenimentului au urmărit:

  • conștientizarea participanților cu privire la conceptul de economie socială și impactul acestui sector economic asupra comunității,
  • cunoașterea unor actorii relevanți în domeniu,
  • identificarea modului în care participanții se pot implica în crearea unor întreprinderi de economie socială.

 

Astfel, agenda de lucru a cuprins teme precum:

  • Economia Socială - oportunități de ocupare, incluziune și dezvoltare locală 
  • Întreprinderea de economie socială – studii de caz
  • Rolul diverșilor actori (APL, ONG, IMM) în economia socială

 

Evenimentul a avut loc în sala de conferințe a Asociației ”Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă Brăila” si a reunit membri ai structurilor parteneriale din Regiunea Sud - Est, actori locali relevanți pentru domeniul dezvoltării resurselor umane, beneficiari ai proiectelor finanțate din FSE prin POSDRU, reprezentanți ai IMM-urilor.

 
© 2009 Pactul Teritorial pentru Ocupare si Incluziune Sociala - Secretariatul Tehnic Permanent pentru Regiunea Sud Est | Copyright Asociatia C.I.D.I.E.D.D. Braila, Romania | Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.