Vă rugăm să faceţi directorul cache editabil

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 
Prima pagină Viziunea STP
Viziunea STP PDF Imprimare Email

 

In cadrul POS DRU sunt proiecte implementate la nivel national, sectorial sau multi-regional; prin ele se pune accent pe promovarea proiectelor in parteneriat, inclusiv prin cooperare transnationala. Astfel de proiecte sunt numite proiecte strategice.

 

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice sunt promovate proiecte care urmaresc infiintarea si asigurarea functionarii Secretariatelor Tehnice Permanente ale Pactelor Regionale pentru Ocupare si Incluziune Sociala in cele 8 regiuni ale Romaniei: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru, Bucuresti Ilfov.

 

ISTORIC

 • 2006 – Elaborarea Planurilor Regionale de Actiune pentru Ocupare si Incluziune Sociala
 • Infiintarea a 8 Pacte pentru Ocupare si Incluziune Sociala;
 • Membrii Pactelor Regionale si-au propus o serie de obiective comune, concretizate in prioritatile si masurile PRAO 2006 -2008;
 • Pentru implementarea acestora s-a urmarit crearea unei structuri organizatorice independente: Secretariatul Tehnic Permanent al Pactelor Regionale (STP);

 

CARACTERISTICILE  STP

 • Proiect strategic finantat de Comisia Europeana si Guvernul Romaniei, prin Fondul Social European, Programului Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane (POSDRU);
 • Infiintat in fiecare din cele 8 regiuni ale României: Nord Est, Sud Est,   Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru, Bucuresti Ilfov;
 • Implementat, in regiunea Sud - Est de catre Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila;

 

ROLUL STPSE

 

 • O structura „ gazda” care sa functioneze ca un help-desk pentru toti Membrii Pactului Teritorial;
 • Dezvolta servicii pentru Membrii Pactului Teritorial si ai Parteneriatelor Judetene, in gasirea celor mai bune strategii de dezvoltare regionala si locala si pentru consolidarea capacitatii de  implementare a PRAO;
 • Acorda sprijin pentru cresterea investitiei in capitalul uman in cadrul Regiunii Sud Est, stimuland realizarea de parteneriate eficiente;
 • Acorda consultanta in vederea cresterii ratei absorbtiei fondurilor europene la nivel regional;

 

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Sprijin in vederea implementarii si dezvoltarii programelor regionale;
 • Identificarea problemelor existente pe piata de munca prin realizare de studii, analize, prognoze, sinteze, etc. ;
 • Sprijinirea Membrilor Pactului Teritorial in elaborarea unor proiecte eligibile, finantate din fonduri europene, in concordanta cu prioritatile PRAO;
 • Implicarea actorilor locali si regionali in implementarea PRAO, prin actiuni permanente de informare si consultare, organizare de campanii de constientizare;
 • Informarea partenerilor sociali in scopul dezvoltarii si implementarii Planului de Actiune pentru Ocupare si Incluziune Sociala (PRAO);
 • Consilierea Membrilor Pactului Teritorial in monitorizarea Planului de Actiune Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala si a altor planuri relevante la nivel regional;
 • Sprijinirea concepului LONG LIFE LEARNING pentru categoriile grupului tinta avute in vedere, si accentuarea componentei sociale a invatarii;

 

 

 
© 2009 Pactul Teritorial pentru Ocupare si Incluziune Sociala - Secretariatul Tehnic Permanent pentru Regiunea Sud Est | Copyright Asociatia C.I.D.I.E.D.D. Braila, Romania | Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.