Vă rugăm să faceţi directorul cache editabil

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 
Prima pagină
Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale PDF Imprimare Email

29.11.2011

Sursa: OI IMM

 

OI IMM informează solicitanţii de fonduri europene nerambursabile alocate în cadrul Operaţiunii 1.1.1.A2 – Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale, DMI 1.1, Axa Prioritară 1 a POS CCE, că prin Ordinul nr. 3054/25.11.2011, Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a aprobat forma finală a Ghidului Solicitantului şi lansarea Cererii de Propuneri de Proiecte pentru anul 2011.

 

Beneficiari eligibili:

·         Microîntreprinderi

·         Întreprinderile mici;

·         Întreprinderile mijlocii;

·         Societăţile cooperative

 

Tipuri de proiecte:

  • Înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări şi etalonări; 
  • Implementarea şi/sau certificarea sistemului de management al calităţii ISO 9001 (produselor şi/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001,
  • EMAS sau echivalente, sau sistemului de management integrat calitate/mediu, sau de acreditare a laboratoarelor
  • Etichetarea ecologică;
  • Certificarea produselor/serviciilor/proceselor

 

Bugetul acestui apel de proiecte este de 85,5 mil. lei.

 

Termen limita pentru depunerea proiectelor: 28.02.2012 ora 16.00.

 

Aplicaţia electronică de înregistrare on-line a proiectelor se va deschide pe data de 15.12.2011, ora 09.00.

În intervalul 15.12.2011 ora 09.00 şi 28.02.2012 ora 16.00 se pot înscrie şi depune un număr nelimitat de proiecte. Toate proiectele depuse vor fi evaluate şi vor obţine un punctaj conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, urmând ca alocarea financiară efectivă să se facă în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de proiectele declarate eligibile şi avizate pentru finanţare de către AM POS CCE, până la nivelul bugetului alocat apelului.

 

 
© 2009 Pactul Teritorial pentru Ocupare si Incluziune Sociala - Secretariatul Tehnic Permanent pentru Regiunea Sud Est | Copyright Asociatia C.I.D.I.E.D.D. Braila, Romania | Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.