Vă rugăm să faceţi directorul cache editabil

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 
Prima pagină PACT & PARTENERIATE
Pact/parteneriate PDF Imprimare Email

Pactele regionale pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială sunt acorduri de parteneriat încheiate între actori relevanţi la nivel regional pentru sectorul ocupării şi al incluziunii sociale şi pun bazele unei structuri de parteneriate la nivel teritorial.    

 

Crearea acestor Pacte este o iniţiativă a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse care a fost lansată în contextul elaborării Planurilor Regionale de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială (PRAO) si vine în sprijinul promovării politicilor regionale de ocupare, urmareste promovarea masurilor active de ocupare a forţei de muncă şi incluziunea socială. 

 

Obiectivele parteneriatelor constau in:

  • armonizărea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii,
  • promovarea adaptabilităţii şi flexibilităţi lucrătorilor şi întreprinderilor,
  • organizarea moderna a muncii,
  • menţinerea durabila, pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile,
  • îmbunătăţirea capacităţii partenerilor sociali şi a organizaţiilor societăţii civile, respectiv a organizaţiilor sindicale, a patronatelor, comitetelor sectoriale, ONG-urilor, Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială;
  • promovarea procesului de dezvoltare a capacităţii organizaţionale şi financiare pentru organizaţiile partenerilor sociali şi ONG-uri şi intensificarea contribuţiei acestora la nivel local, regional şi naţional; 

 

POS DRU va susţine constituirea de parteneriate viabile, între organizaţii cu profiluri şi competenţe care se completează, cooperând activ pentru atingerea aceloraşi obiective de dezvoltare a resurselor umane, pe o piaţă incluzivă a muncii.  

 

Cu prilejul intalnirilor de lucru organizate in regiune cu membrii si potentiali membri ai Pactului Teritorial pentru Ocuparea Fortei de Munca si Incluziune Sociala si ai Parteneriatelor Judetene, fiecare participant va completa un formular de inregistrare continand date personale (Anexa E).

 

Datele cuprinse în acet formular vor fi tratate confidential, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

 

Comunitatea de practica privind Parteneriatul

 
© 2009 Pactul Teritorial pentru Ocupare si Incluziune Sociala - Secretariatul Tehnic Permanent pentru Regiunea Sud Est | Copyright Asociatia C.I.D.I.E.D.D. Braila, Romania | Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.